Miền Tây “trẩy” haloween cho món ăn

0
510

Thử thách lòng can đảm của bạn, các món ăn “kinh dị” miền Tây chào mời bạn !

Bạn hãy thử và cảm nhận món ăn đặc biệt này ở miền tây nha 

 
Nào ai là người can đảm nhất đã thử hết các món đặc biệt của miền tây này ?

Theo Facebook QuetoiAG