Tổng đài ip Grandstream HA100

0
76

Tổng đài ip Grandstream HA100 lý tưởng cho bất kỳ doanh nghiệp nào yêu cầu hệ thống thoại dự phòng, luôn bật bằng cách cung cấp giải pháp chuyển đổi dự phòng tự động khi được ghép nối với hai tổng đài IP UCM6510.

Thiết bị sẽ liên tục theo dõi trạng thái hoạt động của cả hai UCM6510 và sẽ tự động chuyển tất cả điều khiển hệ thống sang UCM6510 phụ ở chế độ chờ nóng khi thiết bị chính bị lỗi vì bất kỳ lý do gì.

HA100 cung cấp giải pháp chuyển đổi dự phòng tự động cho Tổng đài IP UCM6510. Khi kết nối giữa hai UCM6510, HA100 liên tục theo dõi trạng thái hoạt động của cả UCM6510 và tự động chuyển điều khiển hệ thống (bao gồm tất cả các đường dây viễn thông được kết nối, liên kết mạng, thiết bị phụ trợ và tất cả các điểm cuối SIP đã đăng ký trước đó trên UCM6510 chính) sang UCM6510 phụ ở chế độ chờ nóng trong trường hợp UCM6510 chính bị lỗi.

Nó có thể hoàn thành chuyển đổi toàn bộ hệ thống trong khoảng thời gian từ 10 đến 50 giây tùy thuộc vào số lượng điểm cuối SIP đã đăng ký. Nhờ khả năng giám sát thông minh và khả năng chuyển đổi dự phòng tự động, tổng đài ip HA100 là giải pháp lý tưởng có tính khả dụng cao cho UCM6510 để đảm bảo tổng thời gian hoạt động và độ tin cậy của hệ thống tối đa.

Chức năng của HA100

  • Kết nối và liên tục giám sát hai UCM6510 với nhau để có tính khả dụng cao
  • Giải pháp chuyển đổi dự phòng thông minh tự động chuyển sang UCM6510 phụ ở chế độ chờ nóng nếu thiết bị chính bị lỗi
  • Lên đến 14 chỉ báo LED hiển thị trạng thái thời gian thực của tất cả các đường dây viễn thông, liên kết mạng, thiết bị phụ trợ, v.v.
  • ARP vô cớ buộc các điểm cuối SIP làm mới địa chỉ MAC của UCM6510 mới mà không bị gián đoạn
  • Thời gian chuyển đổi hệ thống nhanh từ 10 đến 50 giây tùy thuộc vào số lượng điểm cuối đã đăng k